Nội quy lao động từ năm 2021

26/04/2022

Mình hiện làm việc trong lĩnh vực nhân sự, cho mình hỏi liên quan đến quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019 thì nội quy lao động được quy định thế nào? Mình xin cảm ơn!

  • Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

   1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

   2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

   b) Trật tự tại nơi làm việc;

   c) An toàn, vệ sinh lao động;

   d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

   đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

   e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

   g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

   h) Trách nhiệm vật chất;

   i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

   3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

   4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

   5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn