Phân cấp quản lý Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện như thế nào?

Ngày hỏi:19/05/2022

Phân cấp quản lý Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện như thế nào? Quản lý nhà nước đối với Trung tâm như thế nào? Tôi cần được tư vấn về nội dung này. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Phân cấp quản lý Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

   Căn cứ Điều 4 Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH quy định phân cấp quản lý như sau:

   1. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm.

   2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm theo thẩm quyền.

   Quản lý nhà nước đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

   Theo Điều 5 Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH về quản lý nhà nước đối với Trung tâm quy định như sau:

   1. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

   2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối với các Trung tâm theo quy định tại Thông tư này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn