Phó ban chỉ huy quân sự xã nghỉ việc được hưởng phụ cấp một lần bao nhiêu?

26/04/2022

Mình tham gia công tác chỉ huy phó quân sự xã hơn 6 năm. Giờ nghỉ việc có được hưởng chế độ phụ cấp 1 lần không? xin tư vấn giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 03/2016/NĐ-CP thì:

   1. Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng:

   a) Chế độ phụ cấp hằng tháng được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số 1,0;

   b) Được đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian giữ chức vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

   c) Tiền ăn trong thời gian đào tạo, tập huấn, huấn luyện bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

   d) Chế độ công tác phí được áp dụng như công chức cấp xã;

   đ) Trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên nếu nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ 01 năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

   Như vậy, đối với chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp một lần, cứ 01 năm công tác được tính bằng 1,5 tháng lương bình quân của 60 tháng cuối cùng.

   Do đó, khi bạn công tác được 06 năm thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 9 tháng lương quân của 60 tháng cuối cùng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn