Phụ cấp kiêm nhiệm cho phó ban văn hóa xã

26/04/2022

Tôi là công chức cấp xã đang công tác tại UBND xã, với chức danh làm công tác văn hóa. Hiện chức danh này tôi phải làm tất cả các công việc (báo cáo, thống kê) của mảng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, gia đình văn hóa… Vậy xin hỏi tôi có được thêm phụ cấp kiêm nhiệm không (hiện tôi là phó ban văn hóa xã). Phụ cấp kiêm nhiệm có được tính để đóng BHXH không? Mong luật gia cho biết

    • Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn quy định: Đối với các công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội phải đạt các tiêu chuẩn: Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác. Đối với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND), cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế. Từ quy định nêu trên, nếu chức danh mà bạn đang kiêm nhiệm giảm được công việc của một người thì bạn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm (căn cứ vào chỉ tiêu mà huyện phân cho xã bạn có bao nhiêu biên chế làm công tác này. Ví dụ được phân 2 người nhưng chỉ có một người làm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm). Từ kết quả công việc mà bạn đang kiêm nhiệm ở địa phương, bạn có thể căn cứ vào văn bản nêu trên để đề nghị lãnh đạo UBND xã xem xét đề nghị Phòng Nội vụ và cấp có thẩm quyền cho bạn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của pháp luật.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn