Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày hỏi:07/05/2022

Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là gì? Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
   (ảnh minh họa)
  • Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là gì?

   Căn cứ Điều 7 Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH quy định phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau:

   1. Phương pháp thống kê tổng hợp

   Căn cứ số liệu thống kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo cáo (số liệu thống kê phải đảm bảo độ tin cậy, pháp lý trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật) và thực tế đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

   2. Phương pháp tiêu chuẩn

   Căn cứ các tiêu chuẩn, quy định đã ban hành để xác định mức tiêu hao đối với từng nội dung chi tiết, trên cơ sở đó tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

   3. Phương pháp phân tích thực nghiệm

   Trên cơ sở triển khai khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung chi tiết để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.

   Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp những công việc không xác định được qua hai phương pháp trên hoặc xác định được nhưng chưa chính xác mà cần phải kiểm nghiệm thực tế.

   Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 11 Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH quy định cách điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau:

   1. Việc điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật được thực hiện trong trường hợp định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành không còn phù hợp với điều kiện mới về tổ chức thực hiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

   2. Khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế-kỹ thuật, thì cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch và triển khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Thông tư này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn