Phương thức tính nhuận bút đối với xuất bản phẩm do nhà nước đặt hàng

Ngày hỏi:08/03/2019

Xin chào anh chị, tôi đang có chút vấn đề thắc mắc như sau: Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì phương thức tính nhuận bút đối với xuất bản phẩm do nhà nước đặt hàng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

ngocanh****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) được sử dụng.

   - Quỹ nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trích lập theo quy định để chi trả nhuận bút, thù lao và các lợi ích vật chất khác.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 18/2014/NĐ-CP thì Nhuận bút đối với xuất bản phẩm do nhà nước đặt hàng, được tính như sau:

   Nhuận bút = Tỷ lệ % x Giá thành sản xuất x Số lượng in

   Trong đó:

   - Tỷ lệ phần trăm (%) và số lượng in theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

   - Giá thành sản xuất là tổng chi phí của xuất bản phẩm không bao gồm chi phí phát hành.

   Trên đây là quy định về phương thức tính nhuận bút đối với xuất bản phẩm do nhà nước đặt hàng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn