Phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động là gì? Nguyên tắc bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/03/2023

Xin hỏi phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động được hiểu như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Huỳnh (Cao Bằng).

  • Phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động là gì?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/4/2023) quy định về phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động như sau:

   Phương tiện bảo vệ cá nhân

   1. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang cấp để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết.

   2. Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm:

   a) Phương tiện bảo vệ đầu.

   b) Phương tiện bảo vệ mắt, mặt.

   c) Phương tiện bảo vệ thính giác.

   d) Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp.

   đ) Phương tiện bảo vệ tay.

   e) Phương tiện bảo vệ chân.

   g) Phương tiện bảo vệ thân thể.

   h) Phương tiện chống ngã cao.

   i) Phương tiện chống điện giật, điện từ trường, tia phóng xạ.

   k) Phương tiện chống đuối nước.

   l) Các loại phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khác.

   3. Phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong môi trường lao động, dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác.

   4. Các phương tiện bảo vệ cá nhân phải bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định khác của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành (nếu có).

   Như vậy, phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang cấp để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết.

   (Hình từ Internet)

   Nguyên tắc bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động?

   Theo Điều 7 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/4/2023) quy định về nguyên tắc bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân, cụ thể:

   Nguyên tắc bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân

   1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí nơi cất giữ, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chế tạo phương tiện bảo vệ cá nhân. Người lao động có trách nhiệm giữ gìn phương tiện bảo vệ cá nhân được giao.

   2. Các phương tiện bảo vệ cá nhân để sử dụng ở những nơi không đảm bảo vệ sinh, dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm phóng xạ thì sau khi sử dụng, người sử dụng lao động phải có các biện pháp làm sạch, khử độc, khử trùng, tẩy xạ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, môi trường xung quanh và phải định kỳ kiểm tra.

   Theo đó, nguyên tắc bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động bao gồm:

   - Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí nơi cất giữ, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chế tạo phương tiện bảo vệ cá nhân. Người lao động có trách nhiệm giữ gìn phương tiện bảo vệ cá nhân được giao.

   - Người sử dụng lao động phải có các biện pháp làm sạch, khử độc, khử trùng, tẩy xạ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, môi trường xung quanh và phải định kỳ kiểm tra sau khi sử dụng đối với các phương tiện bảo vệ cá nhân sử dụng ở những nơi không đảm bảo vệ sinh, dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm phóng xạ.

   Điều kiện được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động quy định như thế nào?

   Tại Điều 4 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/4/2023) quy định về điều kiện được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, cụ thể:

   Điều kiện được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân

   Làm việc tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại dưới đây thì được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân:

   1. Tiếp xúc với yếu tố vật lý không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

   2. Tiếp xúc với bụi và hoá chất độc hại.

   3. Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại:

   a) Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh, côn trùng có hại;

   b) Phân, nước thải, rác, cống rãnh;

   c) Các yếu tố sinh học độc hại khác.

   4. Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động tiềm ẩn các mối nguy mất an toàn, vệ sinh lao động, làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra tai nạn lao động; làm việc trên cao; làm việc trong hầm lò, nơi thiếu dưỡng khí; làm việc trên biển, trên sông nước, trong hầm sâu, trong không gian hạn chế, trong rừng; làm việc trong núi đá, hang đá hoặc điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác.

   Như vậy, điều kiện để được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động là làm việc tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại sau:

   - Tiếp xúc với yếu tố vật lý không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

   - Tiếp xúc với bụi và hoá chất độc hại.

   - Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại:

   + Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh, côn trùng có hại;

   + Phân, nước thải, rác, cống rãnh;

   + Các yếu tố sinh học độc hại khác.

   - Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động tiềm ẩn các mối nguy mất an toàn, vệ sinh lao động, làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra tai nạn lao động;

   - Làm việc trên cao;

   - Làm việc trong hầm lò, nơi thiếu dưỡng khí;

   - Làm việc trên biển, trên sông nước, trong hầm sâu, trong không gian hạn chế, trong rừng;

   - Làm việc trong núi đá, hang đá hoặc điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn