Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp chuyển lên cao cấp thì được xếp lương như thế nào?

26/04/2022

Tôi là Quân nhân chuyên nghiệp loại trung cấp lương bậc 2 hệ số 3.8 năm 2020 tôi đến hạn nâng lương lên bậc 3 hệ số 4.1. Vậy trong năm 2020 tôi chuyển loại sang loại cao cấp nhóm 2 thì tôi được xếp vào lương bậc mấy?

  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 73/2010/TT-BQP thì Xếp lương khi nâng loại hoặc chuyển loại quân nhân chuyên nghiệp như sau:

   Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở loại cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở loại cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở loại mới. Thời gian hưởng lương ở loại mới được tính kể từ ngày quyết định nâng loại hoặc chuyển loại QNCN mới có hiệu lực thi hành. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở loại mới được tính như sau: Trường hợp chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở loại mới so với hệ số lương đang hưởng ở loại cũ mà bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở loại cũ, thì được tính kể từ ngày quyết định nâng loại hoặc chuyển loại QNCN có hiệu lực thi hành; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở loại cũ thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở loại cũ.

   Theo quy định tai Bảng 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân thì hiện tại bạn đang là quân nhân chuyên nghiệp loại trung cấp luơng bậc 2 hệ số 3.8 năm 2020 tôi đến hạn nâng lương lên bậc 3 hệ số 4.1.

   Giả sử trong năm 2020 bạn chuyển loại sang loại cao cấp nhóm 2 thì bạn sẽ được xếp lương bậc 2 với hệ số 4.0.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 3 Thông tư 73/2010/TT-BQP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn