Quy định trừ lương các trường hợp đi làm muộn giờ có trái với quy định của pháp luật không?

26/04/2022
Công ty chúng tôi có quy định trừ lương các trường hợp đi làm muộn giờ như sau: - Dưới 15 phút trừ 1% lương cho những lần đi muộn thứ 3 trở đi - Đi làm muộn trên 15 phút trừ 1/2 ngày phép - Đi làm muộn trên 60 phút trừ 1/2 ngày phép và kiểm điểm Xin hỏi quy định trên của chúng tôi có trái với quy định cuả pháp luật không?
  • Theo quy định tại Điều 125 và điều 128 của Bộ Luật lao động năm 2012:

   - Các hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm:

   + Khiển trách;

   + Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức;

   + Sa thải;

   - Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động:

   + Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động;

   + Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

   + Xử lý kỷ luật lao động đối với người có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

   Do đó, nếu công ty bạn quy định trừ lương các trường hợp người lao động đi làm muộn giờ là trái với quy định của pháp luật.

   Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi./.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn