Quỹ nhuận bút của cơ quan báo in, báo điện tử được hình thành từ các nguồn nào?

Ngày hỏi:08/03/2019

Như tôi được biết đối với mỗi bài báo, bản tin được đăng tải lên báo hoặc báo điện tử đều có công sức của các tác giả đóng góp. Tôi đang tìm hiểu về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quỹ nhuận bút của cơ quan báo in, báo điện tử được hình thành từ các nguồn nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) được sử dụng.

   - Quỹ nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trích lập theo quy định để chi trả nhuận bút, thù lao và các lợi ích vật chất khác.

   Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 18/2014/NĐ-CP như sau:

   1. Quỹ nhuận bút của cơ quan báo in, báo điện tử được hình thành từ các nguồn sau:

   - Nguồn thu từ hoạt động báo chí;

   - Nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của cơ quan báo chí;

   - Nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

   - Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có).

   2. Đối với cơ quan báo chí chưa bảo đảm chi phí hoạt động, cơ quan chủ quản có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan báo chí trích lập quỹ nhuận bút trên cơ sở dự toán xây dựng theo quy định như sau:

   Quỹ nhuận bút hàng năm = Tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, tạp chí xuất bản trong năm + Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm + Thù lao.

   - Tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, tạp chí trong năm = Tổng hệ số nhuận bút bình quân trong một kỳ báo, tạp chí x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút x số kỳ báo, tạp chí trong năm.

   - Nhuận bút tăng thêm nhằm khuyến khích sáng tạo tác phẩm tối đa không quá 30% tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, tạp chí xuất bản trong năm.

   - Tổng số thù lao tối đa không quá 50% tổng số nhuận bút phải trả cho các kỳ báo, tạp chí xuất bản trong năm.

   3. Đối với cơ quan báo chí tự bảo đảm chi phí hoạt động, quỹ nhuận bút do cơ quan báo chí quyết định trên cơ sở cân đối tài chính của đơn vị.

   Trên đây là quy định về các nguồn hình thành quỹ nhuận bút của cơ quan báo in, báo điện tử.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn