Quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

26/04/2022

Tôi tên là Hoàng Tuấn Minh, SĐT: 09877***, tôi muốn hỏi: Quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được quy định như thế nào? Bao gồm những gì? Tôi hiện đang là giảng viên một trường cao đẳng ở thành phố. Theo tôi được biết, hiện đã có những thay đổi về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. Nay tôi có thắc mắc như trên gửi tới quý anh chị. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  • Quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng (Có hiệu lực từ 14/04/2017), theo đó:

   Điều 6. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo

   Quy trình xây dựng chương trình đào tạo được quy định như sau:

   1. Chuẩn bị

   a) Thành lập Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình

   b) Xác định mục tiêu của chương trình, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với ngành, nghề đào tạo.

   2. Xây dựng chương trình đào tạo

   a) Xác định thời gian, khối lượng kiến thức, kỹ năng và nội dung để đưa vào chương trình đào tạo trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chuẩn đầu ra theo cấp trình độ của ngành, nghề đào tạo.

   b) Thiết kế cấu trúc chương trình đào tạo, xác định danh mục các môn học, mô đun, thời gian và phân bổ thời gian thực hiện.

   c) Thiết kế đề cương chi tiết các môn học, mô đun theo chương trình đào tạo đã xác định, yêu cầu và cách thức đánh giá kết quả học tập của người học.

   d) Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học, mô đun (Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo Thông tư này).

   đ) Lập sơ đồ quan hệ và tiến trình đào tạo các môn học, mô đun đảm bảo phù hợp với trình tự của logic nhận thức, logic sư phạm (Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này).

   e) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo.

   g) Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của chuyên gia.

   3. Hoàn chỉnh dự thảo chương trình đào tạo

   a) Xin ý kiến chuyên gia là giáo viên, giảng viên có cùng ngành, nghề đào tạo để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo.

   b) Tổ chức Hội thảo chuyên gia (gồm đại diện các chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu và giảng viên, giáo viên của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

   c) Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý.

   4. Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo.

   5. Phê duyệt và ban hành chương trình đào tạo.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, được quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn