Quyền của Ban chấp hành công đoàn sở trước khi có cuộc đình công

26/04/2022

Trước khi đình công và trong quá trình đình công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động, người sử dụng lao động có quyền gì?

  • Theo Điều 174c Bộ luật Lao động, trước khi đình công và trong quá trình đình công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động, người sử dụng lao động có quyền sau đây:
   1. Tiến hành thương lượng hoặc cùng đề nghị cơ quan lao động, Liên đoàn Lao động và đại diện người sử dụng lao động ở địa phương hoặc cơ quan, tổ chức khác tiến hành hòa giải;
   2. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động có quyền quyết định:
   a) Tiến hành đình công trong cả doanh nghiệp hoặc bộ phận của doanh nghiệp;
   b) Thay đổi quyết định đình công, bản yêu cầu hoặc rút quyết định đình công, bản yêu cầu;
   c) Chấm dứt đình công;
   d) Yếu cầu Tòa án nhân dân xét tính hợp pháp của đình công hoặc giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
   3. Người sử dụng lao động có quyền quyết định:
   a) Chấp hành toàn bộ hoặc một phần nội dung bản yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động;
   b) Yêu cầu Tòa án nhân dân xét tính hợp pháp của cuộc đình công hoặc giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn