Quyền và trách nhiệm của các Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quyền và trách nhiệm của các Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 743/QĐ-TLĐ năm 2019 thì quyền, trách nhiệm của các Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn như sau:

   - Giúp Tổng Biên tập trong công tác quản lý điều hành Tạp chí theo sự phân công của Tổng Biên tập.

   - Giúp Tổng biên tập chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện kế hoạch đã đề ra; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

   - Trực tiếp điều hành những hoạt động của cơ quan theo ủy quyền của Tổng Biên tập.

   Trên đây là quy định về quyền và trách nhiệm của các Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn