Quyền và trách nhiệm của Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quyền và trách nhiệm của Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Quyền và trách nhiệm của Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 743/QĐ-TLĐ năm 2019 thì Quyền và trách nhiệm của Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn như sau:

   - Tổng Biên tập là thủ trưởng cơ quan, có trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Tạp chí.

   - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ do Tổng Liên đoàn quy định và Giấy phép xuất bản báo chí.

   - Quyết định mọi chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch công tác của tòa soạn. Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn về nội dung, xu hướng chính trị từng ấn phẩm của Tạp chí, về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chế độ chính sách về báo chí của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

   - Quản lý CBVCLĐ theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp của Tổng Liên đoàn; thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVCLĐ theo quy định của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

   - Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường làm việc của cơ quan; chỉ đạo thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.

   - Làm chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trong việc quản lý, thu - chi tài chính, tài sản của cơ quan.

   Trên đây là quy định về quyền và trách nhiệm của Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn