Quyết định sa thải người lao động dựa trên cơ sở nào

26/04/2022

1/. Nội dung vi phạm : Theo hồ sơ đã lập ở Nông trường cho thấy: Vào lúc 10h30 ngày 15/7/2013, ông Ngô Quốc A lén lút trút mủ nước tại hàng 40,41,42 trong lô A2, vườn 20 thuộc phần cây cạo của ông A và bỏ mủ nước vào bọc nylon, sau đó giấu bọc mủ nước vào lổ mối trong hàng 40,41,42, lô A2, vườn 20 và lấy lá cây cao su lấp lại. Sự việc được Ban quản lý đội 1 bắt quả tang và lập biên bản  vi phạm với nội dung là trộm cắp mủ nước, số lượng 11,5 kg để có cơ sở xử lý. 2/. Kết luận và đề nghị xử lý của Nông trường :       - Kết luận của Nông trường: Ông Ngô Quốc A đã vi phạm Nội quy lao động Công ty tại điều 9, khoản 9.2.3: Người lao động có hành vi trộm cắp. Hội đồng kỷ luật Nông trường tiến hành bỏ phiếu biểu quyết hình thức xử lý kỷ luật, kết quả:       + 9/9 phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật: Sa thải.       - Đề nghị của Nông trường: HĐKL Nông Trường thống nhất đề nghị HĐKL Công ty xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Ngô Quốc A bằng hình thức: Sa thải. 3/. Nhận xét và đề nghị xử lý của Phòng TC-LĐ-TL Công ty :    - Qua xem xét hồ sơ cho thấy: Theo nội dung trình bày trong biên bản làm việc ngày 20/8/2013, ông A thừa nhận vào lúc 10h30 ngày 15/7/2013, ông có đi trút mủ nước (đi trút sớm hơn 30 phút so với thời gian trút mủ đội quy định là 11h00) tại hàng 40,41,42 trong lô A2, vườn 20 và bỏ mủ nước vào bọc nylon, sau đó giấu bọc mủ nước vào lổ mối trong hàng 40,41,42, lô A2, vườn 20 thuộc phần cây cạo của ông A và lấy lá cao su lấp lại. Sự việc được Ban quản lý đội bắt quả tang và lập biên bản ông A với nội dung là trộm cắp mủ nước. Sau khi lập biên bản, đội đem bọc mủ nước về kho cân, số lượng là 11,5kg, có sự chứng kiến của ông A. + Ông A trình bày mục đích giấu bọc mủ nước trong lô cao su của mình là để đánh đông, ngày hôm sau đem vào kho nhập mủ tạp. Vì bôi thuốc kích thích trể so với thời gian quy định (do ngày hôm trước ông A có leo lên cây cao su chặt nhánh và bị té ngã nên không có bôi thuốc kích thích được) nên lượng mủ nước nhiều hơn những người khác, sợ người khác bàn tán. + Ông A không đồng ý với kết quả xử lý kỷ luật “sa thải” của HĐKL Nông trường, vì cho rằng mình không có trộm cắp mủ nước của Nông trường. Ông A thừa nhận mình làm sai với quy định của Nông trường và vi phạm Nội quy lao động Công ty là lén lút bỏ mủ nước vào bọc nylon và giấu vào lổ mối trong lô cao su để ngày hôm sau đem vào kho nhập mủ tạp. Ông A đã làm tường trình và kiểm điểm thừa nhận lỗi vi phạm của mình. - Từ cơ sở trên cho thấy: Việc ông Ngô Quốc A lén lút trút mủ nước bỏ vào bọc nylon và giấu vào lổ mối trong lô A2, vườn 20 thuộc phần cây cạo của ông A thì chưa đủ cơ sở để xác định ông A có hành vi trộm cắp mủ nước của Nông trường. Lý do: + Mủ nước trong bọc nylon là mủ nước ông A trút từ hàng 40,41,42, lô A2,vườn 20 thuộc phần cây cạo của ông A. + Bọc nylon đựng mủ nước vẫn còn nằm trong hàng 40,41,42, lô A2, vườn cây 20 thuộc phần cây cạo của ông A, thực tế ông A chưa đem bọc mủ nước ra khỏi vườn cây cạo của mình. Như vậy, ông A vẫn chưa thực hiện hành vi trộm cắp (có thể coi là có ý định trộm cắp) nên chưa có cấu thành tội trộm cắp. Tuy nhiên, hành vi lén lút nầy của ông A  đã vi phạm Nội quy lao động Công ty được quy định tại điều 9, khoản 9.1.2, điểm 7 “không thành thật với đơn vị, cấp trên”. - Căn cứ báo cáo kết quả xử lý NLĐ vi phạm Nội quy lao động Công ty của Nông Trường, ngày 08/8/2013; - Căn cứ Nội quy lao động Công ty hiện hành. Hành vi lén lút trút mủ nước bỏ vào bọc nylon và giấu bọc mủ nước vào lổ mối trong lô cao su của ông Ngô Quốc A là vi phạm Nội quy lao động Công ty được quy định tại điều 9, khoản 9.1.2, điểm 7 “không thành thật với đơn vị, cấp trên”.           Phòng TC-LĐ-TL Công ty đề nghị HĐKL Công ty xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Ngô Quốc A bằng hình thức: Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. Kết luật giữa phòng TC-LĐ-TL Công và kết luận của Nông trường, kết luận nào đúng với quy định của pháp luật? Mong luật sư tư vấn giúp, tôi thành thật cám ơn.

  • Muốn chứng minh người lao động có vi phạm hay không thì căn cứ trên cơ sở:

   - NLĐ có lỗi vi phạm

   - Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả gây ra.

   - có thiệt hại thực tế xảy ra.

   Hành vi trộm cấp phải được lập biên bản phạm tội bị bắt quả tang, có người làm chứng và phải được đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét và căn cứ quy chế , nội quy công ty mà có quyết định có áp dụng điều 85 sa thải NLĐ có hành vi trộm cắp hay không.

   Ngoài ra NLĐ có quyền tự bào chữa hoặc yêu cầu bào chữa viên hoặc luật sư bào chữa cho mình.

   Do đó cần phải làm đủ các bước và quy định theo luật lao động thì mới có hình thức kỷ luật chính xác và phù hợp pháp luật.

   Ở đây tôi không kết luận ai đúng ai sai mà quyết định cuối cùng là người đại diện theo pháp luật và người sử dụng lao động quyết định dựa trên căn cứ nêu trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn