Sắp hết hợp đồng có phải nhận lại NLĐ hết thời hạn tạm hoãn HĐLĐ?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/11/2021

Công ty tôi có cho một người lao động tạm hoãn hợp đồng do dịch bệnh. Nhưng ngày 20/11/2021 này hợp đồng sẽ chấm dứt. Như vậy, chúng tôi có cần phải nhận lại người lao động này khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động không?

  • Căn cứ Điều 31 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

   Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

   Như vậy, về nguyên tắc công ty bạn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và bên bạn phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Mặc dù gần hết hợp đồng vì đó là nghĩa vụ của công ty bạn, sau này khi đến hạn có thể thỏa thuận tiếp tục làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn