Sĩ quan công an nghỉ hưu trước tuổi bao lâu thì được trợ cấp lương?

Ngày hỏi:15/10/2019

Ban biên tập cho tôi thắc mắc về nội dung liên quan đến sĩ quan công an nhân dân như sau: Nếu chú tôi vào biên chế cắt giảm nên được cho nghỉ hưu trước tuổi là 2 năm. Vậy, trong khoảng thời gian bị cắt giảm biên chế như vậy thì chú tôi không có thu nhập. Vậy, theo quy định thì chú tôi có được trợ cấp lương cho thời gian nghỉ công tác này không?

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định 49/2019/NĐ-CP có nội dung quy định như sau:

   4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 từ đủ 01 năm (12 tháng) trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì ngoài chế độ theo quy định tại khoản 3 Điều này còn được hưởng trợ cấp một lần như sau:

   a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

   b) Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ hưu.

   => Như vậy, sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu trước tuổi từ 12 tháng (1 năm) trở lên thì được trợ cấp thêm tiền lương. Theo đó, chú bạn được hưởng trợ cấp lương theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn