Số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm của NLĐ trong tuần làm các công việc sản xuất có tính thời vụ là bao nhiêu?

Ngày hỏi:09/05/2022

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm của người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ là bao nhiêu?

   Căn cứ Điều 6 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hằng ngày và giờ làm thêm như sau:

   1. Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ.

   2. Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng được quy định như sau:

   a) Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ.

   b) Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ.

   c) Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng quy định tại điểm a hoặc quy định tại điểm b khoản này, ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư này.

   3. Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ.

   Như vậy, chủ nông trại bắt người lao động công việc sản xuất có tính thời vụ làm việc một ngày 14 giờ là không đúng với quy định pháp luật trên.

   NLĐ làm công việc sản xuất có tính thời vụ không được nghỉ trong tuần thì có được dồn thời gian nghỉ vào cuối tháng không?

   Theo Điều 7 Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ nghỉ ngơi

   1. Hằng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì phải bảo đảm hằng tháng có ít nhất 04 ngày nghỉ cho người lao động.

   2. Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca đối với từng người lao động thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP .

   3. Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác; việc rút ngắn giờ làm việc và đảm bảo thời giờ nghỉ ngơi của lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi; quyết định việc nghỉ không hưởng lương đúng theo quy định của Bộ luật Lao động.

   Theo đó, trong những tháng thời vụ, nếu không thực hiện được nghỉ hằng tuần thì người lao động phải bảo đảm có ít nhất 4 ngày nghỉ tháng đó cho người lao động. Vì vậy, bạn có thể dồn ngày nghỉ của mình vào cuối tháng để nghỉ ngơi theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn