Sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể

26/04/2022
Công ty tôi vừa ký thoả ước lao động tập thể (có thời hạn 3 năm) vào tháng 1/2013. Đến 1/5/2013 Bộ luật lao động sửa đổi năm 2012 bắt đầu có hiệu lực. Công đoàn Công ty đề nghị Giám đốc sửa đổi, bổ sung thoả ước thì Giám đốc trả lời thoả ước chưa thực hiện được 6 tháng nên không đồng ý sửa. Tôi muốn hỏi Giám đốc trả lời như thế có đúng không?
  • Căn cứ khoản 1 và khoản 2, điều 77, Bộ luật lao động 2012 việc sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể được quy định như sau:

   a. Các bên có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể trong thời hạn sau:

   - Sau 03 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn dưới 1 năm;

   - Sau 06 tháng thực hiện đối với thoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 1 đến 3 năm.

   b. Trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến thoả ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy định của pháp luật, thì hai bên phải tiến hành sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quy định của pháp luật có hiệu lực.

   Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, pháp luật quy định về thời gian sau 3 tháng hoặc sau 6 tháng thực hiện đối với thỏa ước lao động tập thể có thời hạn dưới 1 năm hay thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 1-3 năm các bên mới có quyền yêu cầu sửa đổi. Bổ sung thỏa ước lao động tập thể là áp dụng cho trường hợp việc sửa đổi, bổ sung là do yêu cầu của 1 bên và quá trình sửa đổi, bổ sung được tiến hành trên cơ sở thương lượng và sự đồng thuận của 2 bên. Còn trường hợp Bộ luật Lao động năm 2012 bắt đầu có hiệu lực mà dẫn đến thỏa ước lao động tập thể có những nội dung không còn phù hợp là trường hợp pháp luật bắt buộc các bên phải sửa đổi, bổ sung trong thời gian 15 ngày kể từ thời điểm Bộ Luật Lao động năm 2012 có hiệu lực. Nếu các bên không sửa đổi, bổ sung thì những nội dung của thỏa ước lao động tập thể trái pháp luật sẽ không có hiệu lực thi hành (vô hiệu) và quyền lợi của người lao động sẽ được giải quyết theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012. Như vậy đ/c Giám đốc trả lời chưa đúng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn