Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định mới từ năm 2021

26/04/2022

Mình đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại doanh nghiệp, được biết là đã có Bộ luật Lao động 2019. Cho mình hỏi, việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định mới được thực hiện như thế nào? Cảm ơn!

  • Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực 1/1/2021) quy định:

   1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

   a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

   b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

   c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

   d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

   đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

   e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

   g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

   h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

   2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn