Tên chi nhánh được thể hiện như thế nào trong các giấy tờ giao dịch?

Ngày hỏi:26/07/2019

Theo tôi được biết Chi nhánh công ty hoạt động theo sự ủy quyền của chính công ty đó. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay khi thực hiện các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu thì tên của Chi nhánh được thể hiện như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi.

  • Tên chi nhánh được thể hiện như thế nào trong các giấy tờ giao dịch?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 41 Luật doanh nghiệp 2014 quy định tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh như sau:

   "1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

   2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

   3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành."

   Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 20 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

   "3. Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

   4. Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại."

   ==> Như vậy, tên chi nhánh của doanh nghiêp được thể hiện theo quy định như phân tích trên. Đối với các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do Chi nhánh phát hành thì được in hoặc viết với khổ chứ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn