Thanh tra về lao động ngoài giờ hành chính là gì?

Ngày hỏi:03/12/2018

Theo tôi được biết thì việc thanh tra về lao động, an toàn, vệ sinh lao động không phải chỉ thanh tra vào giờ hành chính mà còn có thể thanh tra vào ban đêm hoặc ngoài giờ hành chính, thế vui lòng cho tôi biết thanh tra ngoài giờ hành chính là gì?

(****@gmail.com)

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ 01/01/2019, có quy định:

   Thanh tra ngoài giờ hành chính: Là việc cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động ngoài giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước (không bao gồm thanh tra vào ban đêm).

   Theo đó, chúng tôi thông tin thêm đến bạn mục đích của việc phối hợp thanh tra là để:

   1. Đảm bảo hiệu lực và hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

   2. Đảm bảo hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời.

   3. Phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

   4. Đảm bảo thực thi pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn