Thỏa thuận làm thêm giờ giữa NLĐ và NSDLĐ

26/04/2022

Vì lý do công ty cần bàn giao hàng gấp cho đối tác, nhưng trong hợp đồng lao động người sử dụng lao động không thỏa thuận việc làm thêm giờ. Vậy nếu Doanh nghiệp muốn người lao động làm thêm giờ thì họ phải làm như thế nào?

  • Quy định về thời giờ làm thêm là thời giờ làm việc của người lao động ngoài phạm vi thời gian làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

   Việc làm thêm giờ dù trong hợp đồng lao động NSDLĐ không thỏa thuận việc làm thêm giờ nhưng xem xét trong quan hệ lao đông và mục đích tham gia của các bên chủ thể cho thấy trong một số trường hợp nhất định vấn đề làm thêm giờ là là nhu cầu tất yếu, khách quan vì lợi ích của cả hai bên chủ thể.

   Vì vậy, Căn cứ theo điều 106 Bộ luật lao động thì việc Doanh nghiệp muốn NLĐ làm thêm giờ thì họ phải làm những việc sau:

   + Được sự đồng ý của người lao động;

   + Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

   + Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ”

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn