Thỏa ước lao động tập thể chỉ lấy ý kiến nguời quản lý có được xem là hợp pháp?

Ngày hỏi:09/05/2022

Thỏa ước lao động tập thể chỉ lấy ý kiến nguời quản lý có được xem là hợp pháp? Thỏa ước lao động tập thể được gửi cho cơ quan nào? Doanh nghiệp em có đưa ra thỏa ước lao động tập thể về vấn đề hỗ trợ ăn trưa cho người lao động, tuy nhiên vấn đề này chỉ lấy ý kiến của người quản lý, Không lấy ý kiến từng người lao động thì có hợp pháp hay không? Nhờ anh chị tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thỏa ước lao động tập thể chỉ lấy ý kiến nguời quản lý có được xem là hợp pháp?
   (ảnh minh họa)
  • Thỏa ước lao động tập thể chỉ lấy ý kiến người quản lý có được xem là hợp pháp?

   Tại Điều 76 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về việc lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể như sau:

   1. Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.

   2. Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành, đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng. Thỏa ước lao động tập thể ngành chỉ được ký kết khi có trên 50% tổng số người được lấy ý kiến biểu quyết tán thành.

   ...

   Theo đó, khi ký kết lao động tập thể thì cần phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, thỏa ước lao động tập thể chỉ lấy ý kiến nguời quản lý là vi phạm pháp luật.

   Thỏa ước lao động tập thể được gửi cho cơ quan nào?

   Tại Điều 77 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về gửi thỏa ước lao động tập thể như sau:

   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

   Như vậy, thỏa ước lao động tập thể được gửi cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hiện nay cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn