Thời điểm hưởng lương hưu của lao động nam sinh tháng 5/1961

26/04/2022

Tôi là lao động nam, sinh ngày 18/5/1961 thì tới thời điểm nào tôi được lãnh lương hưu? Tôi làm công việc văn phòng bình thường. Nghe nói theo luật mới có điều chỉnh thời gian nghỉ hưu của tôi.

  • Thời điểm hưởng lương hưu của lao động nam sinh tháng 5/1961
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

   Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   Đồng thời, Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP cũng xác định lao động nam sinh tháng 5/1961 thì bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 9/2021.

   Như vậy, anh sinh tháng 5/1961 thì từ tháng 9/2021, anh bắt đầu được hưởng lương hưu theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn