Thời gian chi trả trợ cấp thôi việc năm 2019

Ngày hỏi:14/10/2019

Tôi làm việc tại công ty từ tháng 4/2006 đến tháng 10/2018. Khi nghỉ việc tôi có làm đơn xin nghỉ và báo trước 15 ngày, được công ty chấp nhận. Tuy nhiên công ty không trả tiền trợ cấp thôi việc cho tôi. Nay tôi có thể đòi công ty chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho tôi không?

 • Căn cứ Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định trợ cấp thôi việc như sau:

  - Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

  - Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  - Cũng theo quy định trên thì tại Khoản 3 Điều 36 có quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động có bao gồm: Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

  - Theo Điều 140 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2008.

  => Kết luận:

  - Thứ nhất: Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn xin nghỉ có báo trước 15 ngày và được cơ quan chấp nhận xem như đây là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, nên công ty sẽ bắt buộc phải trả trợ cấp thôi việc cho bạn. Thời gian tính trả trợ cấp thôi việc kể từ tháng 4/2006 đến 31/12/2008.

  - Thứ hai: Hiện nay không có quy định giới hạn thời gian làm thủ tục nhận trợ cấp thôi việc, do đó bạn có thể gửi hồ sơ và yêu cầu công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn, nếu công ty không chi trả thì bạn khiếu nại đến Chánh thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để được giải quyết.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn