Thời gian nâng bậc lương đối với người lao động

26/04/2022

Thời gian nâng bậc lương đối với người lao động. Cho em hỏi: em làm ở 1 công ty, em hưởng lương bậc 1 đại học 2,34 được 1 năm từ đầu năm 2016, bắt đầu từ tháng 1 năm 2017 thì em chuyển công tác sang 1 đơn vị khác. Cho em hỏi thời gian nâng bậc lương tiếp theo của em sẽ được tính như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 90 Bộ luật lao động 2012 quy định chế độ tiền lương như sau:

   "1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

   Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

   Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

   2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

   3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.”

   Điều 102 Bộ luật Lao động 2012 quy định chế độ nâng bậc lương trong đơn vị sử dụng lao động như sau: "Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.”

   Theo quy định trên, vấn đề nâng bậc, nâng lương cho người lao động trong đơn vị sử dụng lao động sẽ được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, nội quy hoặc thỏa ước lao động tập thể.

   Đối chiếu quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn làm ở 1 công ty, hưởng lương bậc 1 đại học 2,34 được 1 năm từ đầu năm 2016, bắt đầu từ tháng 1 năm 2017 thì bạn chuyển công tác sang 1 đơn vị khác. Về thời gian nâng bậc lương thì bạn phải xem lại trong hợp đồng lao động, nội quy hoặc thỏa ước lao động tập thể giữa bạn và người sử dụng lao động.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời gian nâng bậc lương đối với người lao động. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật lao động 2012 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn