Thời gian thử việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ngày hỏi:09/03/2019

Cho hỏi: Trường hợp người lao động nghỉ việc và đã nộp thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, trong thời gian thử việc tại công ty mới thì họ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian thử việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định:

   Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

   a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   b) Tìm được việc làm;

   c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

   d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

   đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

   e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

   ...

   Theo Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ ba tháng trở lên; có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định.

   Vì thế, trong thời gian thử việc hai tháng họ vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thực hiện thông báo việc làm hằng tháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn