Thời gian thử việc có được xem là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/11/2022

Thời gian thử việc có được xem là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động hay không? Nếu làm việc 08 tiếng mỗi ngày thì người lao động sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất bao nhiêu phút? Cách tính ngày nghỉ hằng năm cho người lao động trong một số trường hợp đặc biệt?

Chào anh chị, cho em hỏi vào tháng 03/2022 em có thử việc tại một công ty. Đến tháng 05/2022 em được ký hợp đồng chính thức và làm việc đến nay. Anh chị cho em hỏi từ tháng 03/2022 đến tháng 05/2022 thì có được tính là thời gian làm việc để nghỉ hằng năm nay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ 

  • 1. Thời gian thử việc có được xem là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động hay không?

   Tại Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động như sau:

   1. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật Lao động nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động.

   2. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

   3. Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động.

   4. Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng trong một năm.

   5. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

   6. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng trong một năm.

   7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   8. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật.

   9. Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

   10. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, thời gian thử việc vẫn được xem là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm. Trong trường hợp bạn làm việc từ tháng 03/2022 thì trong năm 2022 bạn sẽ có 8 ngày nghỉ phép năm.

   2. Nếu làm việc 08 tiếng mỗi ngày thì người lao động sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất bao nhiêu phút?

   Tại Điều 109 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nghỉ trong giờ làm việc như sau:

   1. Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

   Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

   2. Ngoài thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

   Tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về thời giờ làm việc bình thường như sau:

   1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

   2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

   Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

   Theo đó, trong trường hợp làm việc 08 tiếng mỗi ngày thì người lao động sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

   3. Cách tính ngày nghỉ hằng năm cho người lao động trong một số trường hợp đặc biệt?

   Tại Điều 66 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về cách tính ngày nghỉ hằng năm cho người lao động trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

   1. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

   2. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

   3. Toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động nếu người lao động tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

   Như vậy, cách tính ngày nghỉ hằng năm cho người lao động trong một số trường hợp đặc biệt sẽ được thực hiện theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn