Thời hạn bổ sung tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại là bao lâu? Khi nào doanh nghiệp cho thuế lại có thể rút tiền ký quỹ?

Ngày hỏi:14/04/2022

Thời hạn bổ sung tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại là bao lâu? Khi nào doanh nghiệp cho thuế lại có thể rút tiền ký quỹ? Doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp cho thuê lại vừa thành lập. Tôi muốn hỏi là nộp tiền ký quỹ thì khi nào được rút? Rút thì có thể bô sung tiền ký quỹ tối đa là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thời hạn bổ sung tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại là bao lâu? Khi nào doanh nghiệp cho thuế lại có thể rút tiền ký quỹ?
   (ảnh minh họa)
  • Thời hạn bổ sung tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp cho thuê lại là bao lâu?

   Căn cứ Điều 20 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về việc nộp bổ sung tiền ký quỹ như sau:

   1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ để thanh toán đối với trường hợp quy định tại các điểm a và điểm b khoản 1 Điều 18 và Điều 19 Nghị định này, doanh nghiệp cho thuê lại phải nộp bổ sung tiền ký quỹ bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này.

   2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà doanh nghiệp cho thuê lại không bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ thì ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của ngân hàng nhận ký quỹ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định này.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp bạn thực hiện việc bổ sung tiền ký quỹ thì trong 30 ngày kể từ ngày rút tiền ký quỹ bạn phải bổ sung tiền ký quỹ.

   Khi nào có thể rút tiền ký quỹ

   Theo Điều 18 Nghị định này cũng quy định về việc rút tiền ký quỹ như sau:

   1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại đặt trụ sở chính đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật;

   b) Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật;

   c) Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;

   d) Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;

   đ) Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.

   Theo đó, doanh nghiệp cho thuê lại chỉ được rút tiền ký quỹ trong các trường hợp được quy định như trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn