Tiền lương tối thiểu khi chuyển công việc của người lao động

Ngày hỏi:25/03/2019

Tôi đang làm việc tại công ty tại Bình Dương, vì thiếu nhân sự nên tôi được chuyển xuống bộ phận thu mua. Tuy nhiên công việc hiện tại của tôi là đứng máy sản xuất với mức lương 9.000.000 đồng/tháng, còn bộ phận thu mua thì mức lương có 6.000.000 đồng/tháng. Anh chị cho tôi hỏi khi tôi bị chuyển công việc cho tôi thì doanh nghiệp sẽ trả tôi mức lương nào? Nếu trả mức lương 6.000.000 đồng thì có đúng không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động 2012 thì Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:

   "1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

   2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

   3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

   Theo đó, công ty chỉ được tạm thời chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng trong trường hợp sau:

   + Gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

   + Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước;

   + Hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

   Tuy nhiên việc chuyển công việc này không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

   Về tiền lương, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Còn 30 ngày làm việc còn lại tiền lương bạn sẽ được trả theo công việc mới nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và ít nhất bằng 85% tiền lương công việc cũ.

   Theo đó khi bạn chuyển sang làm công việc cũ thì công ty vẫn phải trả cho bạn mức lương 9.000.000 đồng trong thời hạn 30 ngày làm việc. Còn 30 ngày làm việc còn lại bạn sẽ được trả mức lương tối thiểu bằng 7.650.000 đồng. Nếu sau đó, công ty vẫn muốn bạn làm tiếp công việc này thì cần được sự đồng ý của bạn.

   Trên đây là quy định về tiền lương tối thiểu khi chuyển công việc của người lao động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn