Tiếp tục được điều động về vùng ĐBKK sẽ được hưởng phụ cấp thu hút

26/04/2022

Từ tháng 9/2010 đến 31/12/2015, tôi dạy học ở trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn và đã hưởng phụ cấp thu hút. Đến ngày 1/1/2016, tôi được phòng GD&ĐT điều động về một trường thuộc vùng bãi ngang ven biển thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vậy trường hợp của tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút hay không hay chuyển sang hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ?

  • Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dân thực hiện Khoản 1, Khoản 2 Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chỉnh phủ hướng dẫn:

   Tính từ ngày 15/4/2013 (ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH - ĐBKK) là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.

   Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện KTXH - ĐBKK được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   Căn cứ vào hướng dẫn trên nếu đúng là bạn được Phòng GD&ĐT tiếp tục điều động đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH – ĐBKK thì trường hợp của bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP nhưng thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn