Tiêu chuẩn và chế độ làm việc của trọng tài viên lao động theo Bộ luật Lao động 2019

26/04/2022

Tôi cần tìm hiểu quy định về trọng tài viên lao động. Cụ thể: Tiêu chuẩn và chế độ làm việc của trọng tài viên lao động được quy định thế nào theo Bộ luật Lao động 2019?

  • Khoản 3 Điều 185 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định:

   Tiêu chuẩn và chế độ làm việc của trọng tài viên lao động được quy định, như sau:

   a) Trọng tài viên lao động là người hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động, có uy tín và công tâm;

   b) Khi đề cử trọng tài viên lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động có thể cử người của cơ quan, tổ chức mình hoặc cử người khác đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đối với trọng tài viên lao động theo quy định;

   c) Thư ký Hội đồng trọng tài lao động thực hiện nhiệm vụ thường trực của Hội đồng trọng tài lao động. Trọng tài viên lao động làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn