Tính lương ngày thế nào mới đúng?

26/04/2022

Nguyễn Văn Tuấn (tuannguye***90@gmail.com) phản ánh: “Tôi bắt đầu làm việc từ ngày 11-8. Tháng 8, tôi làm được 18 ngày công, công ty nói vì trả lương theo ngày nên tính lương cho tôi bằng cách lấy lương cơ bản chia cho 27 ngày (tháng 8 có 31 ngày, trừ 4 ngày chủ nhật) rồi nhân số ngày làm việc thực tế. Tháng 9-2016, tôi làm việc đủ tháng với 26 ngày công nhưng công ty vẫn tính theo công thức cũ là chia cho 27 ngày. Công ty tính như vậy có đúng không?”.

    • Theo quy định tại điều 22 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch, bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày). Chiếu theo quy định trên, vì tháng 9 có 30 ngày nên số ngày công chuẩn để tính lương phải là 30 - 4 = 26. Do đó, việc công ty lấy 27 ngày làm ngày công chuẩn để tính lương là không đúng.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn