Tính pháp lý của quyết định

Ngày hỏi:24/04/2014

Tôi là Công chức, ngạch Chuyên viên, công tác tại Hội Cựu chiến binh huyện. Bí thư Huyện ủy ngày 28/6/2013 ban hành Quyết định kỷ luật công chức đối với Tôi trái với: -  Khoản 1, Điều 7, Nghị định 34/2011/NĐ-CP về “Thời hạn xử lý kỷ luật” Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật". Họ cho Tôi vi phạm từ tháng 8/2012 và cuối năm 2012 đánh giá là không chấp hành sự phân công của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện là không hoàn thành nhiệm vụ. Trong suốt thời gian từ trước ngày 28/6/2013 Tôi không bị cơ quan lập biên bản về hành vi vi phạm kỷ luật, hằng tháng Tôi vẫn được nhận lương đầy đủ 100%. Và Bí thư Huyện ủy ngày 26/3/2014 ký Quyết định cho thôi việc đối với Tôi với lý do hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ ( lý do năm 2013 Tôi có quyết định kỷ luật công chức nên đánh giá Tôi không hoàn thành nhiệm vụ) trái với: - Khoản 3, điều 59, Luật cán bộ, công chức:  Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật  .... Tôi bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Tôi đang khiếu nại lên cấp trên theo thủ tục khiếu nại, hiện nay chưa có Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành; - Điểm b), khoản 2, điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP 27/4/2010:  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc.  Quyết định cho thôi việc đã quá 04 ngày (Thông báo Thôi việc ngày 20/02/2014) Tôi xin hỏi: Bí thư Huyện ủy ban hành 02 văn bản trên có đủ chứng cứ pháp lý không và Tôi nên chấp hành thế nào.

  • Căn cứ khoản 3 điều 59 đang trong qua trình giải quyết khiếu nại thì không giải quyết thôi việc công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật

   Với lại cơ quan ban hành quyết định thôi việc quá 4 ngày ( theo quy định không quá 30 ngày) như vậy kết luận là sai nên bác có quyền khiếu nại đến thủ trưởng đơn vị này .


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn