Tính tiền lương làm thêm giờ có bao gồm các khoản phụ cấp?

26/04/2022

Xin cho hỏi, theo quy định thì người lao động đi làm thêm giờ sẽ được trả lương làm thêm giờ. Vậy xin cho hỏi công ty có huy động công nhân đi làm thêm giờ để kịp giao hàng, thì công ty tính tiền lương làm thêm giờ cho các công nhân đó có bao gồm các khoản phụ cấp hay không?

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

   - Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

   - Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

   - Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

   Lưu ý: Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH thì người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường, được tính như sau:

   Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

   (Xem chi tiết tại Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và Điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH)

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định việc tính tiền lương làm thêm giờ được tính trên tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

   Mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 4 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và Điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì có thê xác định tiền lương giờ thực trả cho người lao động được xác định dựa trên thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về tiền lương trong hợp đồng lao động, trong đó bao gồm mức lương theo công việc hoặc theo chức danh theo thang lương, bảng lương của người sử dụng lao động xây dựng cộng với các khoản phụ cấp lương (nếu có).

   Đồng nghĩa, Tiền lương làm thêm giờ của người lao động sẽ bao gồm cả mức lương theo công việc hoặc theo chức danh cộng với phụ cấp (nếu có).

   Do đó: Đối với trường hợp công ty có huy động công nhân đi làm thêm giờ để kịp giao hàng, thì tiền lương làm căn cứ để công ty tính tiền lương làm thêm giờ cho các công nhân đó sẽ bao gồm các khoản phụ cấp (nếu có).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn