Tính tiền lương làm thêm giờ theo lương thực nhận hay lương tối thiểu vùng?

26/04/2022

Trường hợp bên em tổ chức cho công nhân làm thêm giờ tăng ca sản xuất hàng cho đợt cao điểm tết thì không rõ lương làm thêm giờ bên em phải trả cho họ được tính trên mức nào: lương tối thiểu vùng hay lương thực nhận của họ trong ngày bình thường?

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 thì: Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

   - Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

   - Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

   - Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   Đồng thời, Khoản 1 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/02/2021) thì:

   Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

   Tiền lương làm thêm giờ

   =

   Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

   x

   Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

   x

   Số giờ làm thêm

   Trong đó:

   - Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);

   Như vậy, kết hợp các quy định trên, tiền lương làm thêm giờ của người lao động được tính căn cứ lương thực nhận vào ngày thường chứ không tính theo lương tối thiểu vùng.

   Còn bản thân mức lương của người lao động ngày bình thường đã phải đảm bảo quy định lương tối thiểu vùng rồi.

   Công ty chị căn cứ quy định này để tính tiền lương cho công nhân khi tổ chức làm thêm giờ, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn