Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là cơ quan như thế nào?

26/04/2022

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là cơ quan như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là học sinh trường THPT Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Vừa qua, Ban chấp hành đoàn trường có thông báo về kế hoạch lựa chọn đoàn viên ưu tú để tham gia học lớp Bồi dưỡng cảm tình đảng. Vì vậy, thời gian này em đang tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của một số cơ quan, tổ chức trong Bộ máy nhà nước. Em muốn hỏi, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là cơ quan nào? Em có thể tìm thêm thông tin tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ của Ban biên tập. Em xin cảm ơn!

Nguyễn Ngọc Thy (0122****)

  • Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam được quy định tại lời nói đầu Điều lệ công đoàn Việt Nam năm 2013. Theo đó:

   Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

   Liên quan đến nội dung này, Ban biên tập xin cung cấp thêm cho bạn một số thông tin như sau:

   Về bản chất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính quần chúng, là thành viên của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam Lãnh đạo, có quan hệ hợp tác với Nhà nước và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   Về chức năng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của Cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   Về nhiệm vụ, Tổng Liên đoàn lao động Việt nam thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước; Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn; Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   Về sứ mệnh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam luôn luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, đồng thời phát huy truyền thông đoàn kết quốc tế, tăng cường và mở rộng hợp tác với Công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc hữu nghị, đoàn kết, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, phấn đấu cho mục tiêu: Vì quyền, lợi ích người lao động, vì hòa bình, dân chủ, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Điều lệ công đoàn Việt Nam năm 2013.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn