Trả lương cho người lao động ngừng việc do cúp điện

Ngày hỏi:14/03/2019

Theo thông báo về phía công ty điện lực. Công ty tôi có để một số lao động đi làm việc bình thường, số lao động còn lại thì được nghỉ vì cúp điện thì đến cũng ngồi không làm gì. Vậy cho hỏi: số lao động được nghỉ làm có được chi trả tiền lương hay không? Có được chi trả mức phụ cấp như bình thường hay không? Tôi xin trân trọng cảm ơn.

  • Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

   1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

   2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

   3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Như vậy, khi người lao động phải ngừng việc vì sự cố điện nước thì thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Bạn tham khảo bài viết Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019 để hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn