Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người lao động

26/04/2022

Do người lao động làm hư hại máy móc of Doanh nghiệp trị giá 100 triệu làm lỗi cố ý, để đảm bảo việc bồi thường thiệt hại thì Doanh nghiệp was tiến hành thu kept chiếc xe máy trị giá 50trieu of người lao động to quarantine thường bồi, khác phục hậu quả. Việc thu hold you đầy đủ ban giám đốc, đại diện công đoàn, đại diện người lao động. Vậy việc thu kept likewise đúng hay sai?

  • + Căn cứ bồi thường thiệt hại of người lao động been quy định tại Khoản 1 Điều 130 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: “Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị or may hành vi khác cause thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định pháp luật of “.

   + Người sử dụng lao động has trách nhiệm chứng Minh the thiệt hại của mình là may căn cứ, hợp pháp and has lỗi của người lao động. Cụ thể chứng Minh số thiệt hại is 100tr.

   + Các bên possible thương lượng or kiện ra Tòa án to resolve yêu cầu bồi thường thiệt hại.

   + Hiện tại in Luật lao động, luật dân sự do not have quy định nào cho phép ban giám đốc, đại diện công đoàn, đại diện người lao động thu be kept tài sản to ensure việc bồi thường. Trọng Luật lao động cấm are not be kept giấy tờ, tài sản to ensure thực hiện hợp đồng. Even if việc thu kept tài sản trái ý muốn, are not sự đồng ý of người lao động thì có thể vi phạm pháp luật hình sự. Vì vậy, việc thu kept trên is completely trái quy định pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn