Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của các cơ sở đào tạo nghề

26/04/2022

Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của các cơ sở đào tạo nghề được quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên trường Trung cấp nghề công nghệ kỹ thuật Hùng Vương. Trong quá trình công tác, tôi được biết, việc kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề của các trường đào tạo nghề và hằng năm, các cơ sở đào tạo nghề phải thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề để tiến hành tự kiểm định chất lượng dạy nghề. Vậy, các thành viên trong Hội đồng kiểm định có trách nhiệm như thế nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý Ban biên tập trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe! Vinh Huy (huy***@gmail.com)

  • Ngày 29/12/2011, Bộ Lao động - Lao động và Xã hội ban hành Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề. Thông tư này quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề, bao gồm: tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề; kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề; công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

   Theo đó, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 9 Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH. Cụ thể bao gồm:

   1. Chủ tịch Hội đồng kiểm định chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng kiểm định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng kiểm định; triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng kiểm định; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng kiểm định; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự kiểm định chất lượng dạy nghề; ký kế hoạch hoạt động, các báo cáo của Hội đồng kiểm định.

   2. Phó chủ tịch Hội đồng kiểm định có trách nhiệm điều hành hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng kiểm định ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng kiểm định phân công.

   3. Thư ký Hội đồng kiểm định có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai các hoạt động của Hội đồng kiểm định; tổng hợp, viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm định phân công.

   4. Các thành viên khác của Hội đồng kiểm định có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng kiểm định phân công.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của các thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn