Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Bộ GTVT giải quyết cho người lao động ra nước ngoài

26/04/2022

Xin chào, Cho tôi hỏi ttrách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Bộ GTVT giải quyết cho người lao động ra nước ngoài giải quyết việc riêng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 2000/QĐ-BGTVT năm 2019 thì Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị như sau:

   1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết Đơn xin ra nước ngoài giải quyết việc riêng của người lao động nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

   2. Không giải quyết hoặc không đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với:

   - Các trường hợp chưa cho phép ra nước ngoài giải quyết việc riêng theo quy định tại Điều 4 Quy chế này;

   - Các trường hợp do cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đang đảm nhiệm của người lao động mời hoặc tài trợ kinh phí cho việc ra nước ngoài để giải quyết việc riêng;

   - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   3. Nêu rõ lý do các trường hợp không giải quyết Đơn xin ra nước ngoài giải quyết việc riêng của người lao động.

   4. Theo dõi quá trình ra nước ngoài giải quyết việc riêng của người lao động; sau thời hạn được cho phép, nếu người lao động không đến làm việc mà không có lý do chính đáng thì phải xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

   5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về việc xem xét, giải quyết hoặc đề nghị cho người lao động ra nước ngoài giải quyết việc riêng theo thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Bộ GTVT giải quyết cho người lao động ra nước ngoài.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn