Trợ cấp mất việc làm khi công ty liên doanh chấm dứt hoạt động?

26/04/2022
Công ty B là công ty liên doanh xe khách giữa công ty A với phía đối tác Hàn Quốc từ năm 2001 (70% vốn điều lệ của công ty B là của công ty A đóng góp, 30% là của đối tác Hàn Quốc). 40% số lao động là của công ty A chuyển sang làm việc tại công ty B chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc tại công ty A. Cuối năm 2015 công ty liên doanh B chấm dứt hoạt động, toàn bộ số tài sản được công ty A mua lại. Xin hỏi: trách nhiệm của công ty B đối với người lao động về trợ cấp mất việc làm hay trợ cấp thôi việc như thế nào khi một số lao động được tuyển dụng lại tại công ty A, còn một số lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) ? Rất mong nhận được phản hồi của Trung tâm. Trần Viết Toàn, Công ty CP Xe khách…., số điện thoại: 0123…579.
  • Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

   Việc công ty liên doanh B giải thể, chấm dứt hoạt động, thì người lao động (NLĐ) được hưởng trợ cấp mất việc làm.

   Theo quy định tại Điều 49 – BLLĐ 2012, thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) của công ty liên doanh B phải trả trợ cấp mất việc làm choNLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế tại công ty B trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm.

   Đối với số lao động chấm dứt HĐLĐ do mất việc làm (không bố trí được làm tại công ty A), mà trước đó có thời gian công tác tại công ty A (từ 2001 trở về trước), thì NSDLĐ công ty A có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trả 01 tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ tại công ty A trừ đi thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc (nếu có). Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NLĐmất việc làm.

   Đối với số lao động được tiếp tục chuyển về công ty A bố trí công việc, thì NSDLĐ công ty A có trách nhiệm ký mới lại HĐLĐ với NLĐ và được bảo lưu thời gian đã làm việc thực tế cho công ty A trước đó (nếu có) để được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm sau này khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ với công ty A./.

   Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh

   Điện thoại: 0333.829961

   Đỗ Văn Khánh

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn