Trợ cấp thôi việc và hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi xin nghỉ việc

26/04/2022

Tôi ký hợp đồng lao động với công ty năm 2007 đến nay. Vì điều kiện gia đình tôi làm đơn xin nghỉ việc tại công ty, công ty đã đồng ý cho tôi nghỉ việc bắt đầu từ 01.08.2015 và trợ cấp thôi việc cho tôi 1,5 tháng lương. Xin hỏi với thời gian làm việc của tôi như vậy thì công ty trợ cấp 1,5 tháng lương đã phù hợp chưa, và tôi thanh toán BHTN 1 lần thì sẽ được bao nhiêu (tôi tham gia BHTN từ khi có BHTN đến nay). Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • - Thứ nhất, về vấn đề trợ cấp thôi việc: Hợp đồng lao động của bạn và công ty chấm dứt theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động 2012, đó là hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, bạn xin nghỉ việc và công ty đồng ý. Do vậy, công ty phải có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho bạn.

   Theo Điều 48 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   Bạn đã làm việc cho công ty từ năm 2007 đến nay, tức 8 năm. Như vậy, số tiền hưởng trợ cấp thôi việc của bạn phải là 8 tháng tiền lương. Công ty trả trợ cấp thôi việc cho bạn 1,5 tháng như trên là trái với quy định của pháp luật lao động.

   - Thứ hai, về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp: Để được hưởng BHTN bạn phải có đủ điều kiện sau: Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau: Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên (Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

   Trên đây là tư vấn về trợ cấp thôi việc và hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi xin nghỉ việc. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn