Trong trường hợp người sử dụng lao động tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động thì có phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề không?

26/04/2022
Trong trường hợp người sử dụng lao động tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động thì có phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề không?
  • Trả lời: Theo quy định tại Điều 62 BLLĐ năm 2012, thì hai bên (người sử dụng lao động và người lao động) phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

   Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

   Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   - Nghề đào tạo;

   - Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

   - Chi phí đào tạo;

   - Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

   - Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

   - Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

   Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

   Ban CSPL - CĐXDVN

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn