Trước khi bị đình chỉ công việc người lao động có được tạm ứng lương không?

26/04/2022

Trước khi bị đình chỉ công việc người lao động có được tạm ứng lương không? Người bị đình chỉ công việc có quyền khiếu nại không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi vừa bị công ty quyết định đình chỉ công việc từ ngày 28/7 nhưng ngày nhận lương hằng tháng của công ty tôi là ngày 30. Cho tôi hỏi là tôi có thể tạm ứng lương trước khi tôi bị đình chỉ công việc không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

  • Trước khi bị đình chỉ công việc người lao động có được tạm ứng lương không?

   Tại Điều 128 Bộ luật lao động 2019 quy định tạm đình chỉ công việc như sau:

   1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên.

   Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

   2. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

   3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

   4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

   Như vậy, theo quy định trên bạn có thể tạm ứng lương trước khi bị đình chỉ công việc nhưng chỉ được ứng 50% tiền lương của bạn.

   Người bị đình chỉ công việc có quyền khiếu nại không?

   Theo Điều 131 Bộ luật lao động 2019 quy định khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất như sau:

   Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

   Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Do đó, khi người bị đình công việc cảm thấy không thỏa đáng với quyết định đấy thì có quyền được khiếu nại theo quy định của pháp luật đã được nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn