Trường hợp phải ký hợp đồng giao khoán công việc.

26/04/2022

Tôi công tác tại một trường chuyên nghiệp (trường Công lập). Đầu mỗi học kỳ, Nhà trường đều thực hiện ký Hợp đồng giao khoán công việc sản phẩm (theo mẫu C08-HD Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC  ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính) với đại diện tất cả các Khoa. Công việc nêu trong hợp đồng bao gồm toàn bộ khối lượng theo tiêu chuẩn mà mỗi giáo viên phải thực hiện trong học kỳ (để hưởng lương) và khối lượng giảng dạy thừa. Giáo viên trong biên chế, giáo viên hợp đồng không xác định thời hạn và giáo viên hợp đồng có thời hạn đều chung một loại hợp đồng theo mẫu nêu trên. Tôi xin hỏi, việc ký hợp đồng trên, với tất cả các giáo viên, các công việc như trên là đúng hay sai (giáo viên trong biên chế có phải ký hợp đồng từng học kỳ với khối lượng tiêu chuẩn của họ không)?. Nếu sai thì căn cứ vào văn bản nào để có thể làm rõ. 

  • Đây là cách trả lương theo khối lượng công việc khoán cho tổ đội nhóm mà nhà trường áp dụng. Theo luật lao động việc trả lương và hình thức trả lương do hai bên thỏa thuận và ký hợp đồng. Nếu bạn thấy Thông tư áp dụng đúng việc Đại diện các khoa là đại diện cho giáo viên trong khoa ký hợp đồng giao khoán là hợp lệ tuy nhiên mức khoán chưa đồng đều , thiếu công bằng thì trước hết bạn góp ý với Trưởng khoa xem xét lại để điều chỉnh, còn nếu bạn khiếu nại vượt cấp thì Quản lý nhà trường cũng phải xem xét tình hình chung mà xử lý không chỉ xét riêng từng trường hợp bởi vì hợp đồng khoán này ảnh hưởng cả một khoa chứ không chỉ riêng trường hợp bạn.

   Do đó bạn nên làm từng bước nhé bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn