Từ năm 2020, mức phụ cấp đối với bí thư, trưởng thôn, trưởng ban mặt trận là bao nhiêu?

26/04/2022

Liên quan đến việc hỗ trợ các chính sách đối với những người làm việc tại thôn bản. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì từ năm 2020, mức phụ cấp đối với bí thư, trưởng thôn, trưởng ban mặt trận là bao nhiêu?

  • Tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP bổ sung Điều 14a Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định:

   Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:

   - Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

   - Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

   - Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

   Và tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì từ 01/7/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng.

   Theo Nghị quyết 86/2019/QH14 thì bắt đầu từ 01/7/2020 mức lương cơ sở được nâng lên 1.600.000 đồng.

   Như vậy, từ ngày 1/2020 đến hết tháng 6/2020:

   - Đối với các thôn bình thường thì mức hỗ trợ đối với 3 đối tượng là 4.470.000 đồng/ tháng.

   - Đối với các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo thì mức hỗ trợ đối với 3 đối tượng trên là 7.450.000 đồng/ tháng.

   Từ 7/2020 mức phụ cấp như sau:

   - Đối với các thôn bình thường thì mức hỗ trợ đối với 3 đối tượng là 4.800.000 đồng/ tháng

   - Đối với các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo thì mức hỗ trợ đối với 3 đối tượng trên là 8.000.000 đồng/ tháng.

   Lưu ý: Mức khoán phụ cấp trên sẽ được chia cho 3 người hoạt động không chuyên trách (Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận). Theo đó, mức phụ cấp cụ thể của Trưởng thôn, bí thư và trưởng ban mặt trận sẽ căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn