Tự ý bỏ việc về quê có được công ty trả lương không?

Ngày hỏi:11/05/2019

Em muốn hỏi em tự ý bỏ việc công ty về quê, em làm đúng 1 tháng công ty không trả em đồng nào vậy em phải làm thế nào?

  • Vì bạn không nói rõ loại hợp đồng mà bạn đang kí kết với công ty là hợp đồng gì nên căn cứ Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động thì người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động bao gồm:

   - Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

   - Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

   - Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

   Như vậy việc bạn tự ý nghỉ việc tại công ty mà không thông báo bất cứ thông tin gì cho công ty là bạn đã vi phạm quy định pháp luật về lao động.

   Bên cạnh đó căn cứ quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012 về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:

   - Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

   - Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

   - Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

   Như vậy đối với trường hợp của bạn công ty có thể căn cứ theo mức bồi thường trên để khấu trừ tiền lương trong trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐ trái pháp luật do đó việc công ty không trả lương cho bạn là do xuất phát từ lỗi tự ý đơn phương nghỉ việc mà không báo trước thời gian cho công ty điều này là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn