Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiết niệu - Sinh dục do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Ngày hỏi:09/03/2019

Tìm hiểu quy định về cách xác định tỷ lệ thương tật của một số bộ phận cơ thể người. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiết niệu - Sinh dục do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp được xác định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiết niệu - Sinh dục do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp được xác định theo quy định tại Bảng 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể như sau:

   Tổn thương hệ Tiết niệu - Sinh dục

   Tỷ lệ (%)

   1. Thận

   1.1. Chấn thương đụng dập thận: (Đã được điều trị bảo tồn không có biến chứng)

   1.1.1. Một thận

   6 - 10

   1.1.2. Hai thận

   11 - 15

   1.2. Chấn thương thận gây xơ teo mất chức năng một thận

   1.2.1. Thận bên kia bình thường, không suy thận

   35

   1.2.2. Thận bên kia không bình thường và/hoặc suy thận: Tỷ lệ Mục 1.2.1 cộng lùi tỷ lệ bệnh, tật của thận

   1.3. Viêm thận, bể thận

   1.3.1. Chưa có biến chứng

   11 - 15

   1.3.2. Có biến chứng: Tỷ lệ Mục 1.3.1 cộng lùi tỷ lệ biến chứng

   1.4. Suy thận mạn tính

   1.4.1. Giai đoạn I

   41 - 45

   1.4.2. Giai đoạn II

   61 - 65

   1.4.3. Giai đoạn IIIa

   71 - 75

   1.4.4. Giai đoạn IIIb, IV (có chỉ định chạy thận nhân tạo)

   91

   1.5. Chấn thương thận - Mổ cắt thận

   1.5.1. Cắt bỏ một phần thận, thận còn lại bình thường

   21 - 25

   1.5.2. Cắt bỏ một thận, thận còn lại bình thường

   45

   1.5.3. Cắt bỏ thận, thận còn lại có bệnh, tật: Tỷ lệ Mục 1.5.1 hoặc 1.5.2 cộng lùi tỷ lệ bệnh tật của thận còn lại

   1.6. Dị vật trong thận chưa lấy ra

   1.6.1. Dị vật ở một thận, chưa biến chứng

   11 - 15

   1.6.2. Dị vật ở hai thận, chưa gây biến chứng

   21 - 25

   1.6.3. Dị vật ở thận gây biến chứng: Tỷ lệ Mục 1.6.1 hoặc 1.6.2 cộng lùi tỷ lệ biến chứng

   2. Niệu quản (một bên)

   2.1. Tổn thương niệu quản cắt dưới 5cm đã phẫu thuật phục hồi có kết quả

   21 - 25

   2.2. Tổn thương niệu quản cắt từ 5cm trở lên

   2.2.1. Phải mổ tạo hình niệu quản không có biến chứng

   26 - 30

   2.2.2. Phải mổ tạo hình niệu quản có biến chứng: Tỷ lệ Mục 2.2.1 cộng lùi tỷ lệ biến chứng

   3. Bàng quang

   3.1. Tổn thương bàng quang đã phẫu thuật kết quả tốt

   26 - 30

   3.2. Tổn thương bàng quang sau điều trị có di chứng: "hội chứng bàng quang nhỏ" (dung tích dưới 100ml)

   41 - 45

   3.3. Tạo hình bàng quang mới

   45

   3.4. Đặt dẫn lưu bàng quang vĩnh viễn

   61

   4. Niệu đạo

   4.1. Điều trị kết quả tốt

   11 - 15

   4.2. Phục hồi không tốt phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại có kết quả

   31 - 35

   4.3. Phục hồi không tốt phải nong hoặc can thiệp tạo hình lại không kết quả

   41 - 45

   5. Tầng sinh môn

   5.1. Điều trị kết quả tốt

   1 - 5

   5.2. Có biến chứng rò bàng quang - âm đạo hay niệu đạo, trực tràng

   5.2.1. Phẫu thuật kết quả tốt

   11 - 15

   5.2.2. Phải mổ lại lần hai kết quả hạn chế

   31 - 35

   5.2.3. Mổ lại trên hai lần nhưng không kết quả

   51 - 55

   6. Tinh hoàn, Buồng trứng

   6.1. Mất một bên

   11 - 15

   6.2. Mất cả hai bên

   36 - 40

   7. Dương vật

   7.1. Mất một phần dương vật

   21 - 25

   7.2. Mất hoàn toàn dương vật

   41

   7.3. Sẹo dương vật

   7.3.1. Gây co kéo dương vật

   11 - 15

   7.3.2. Lóc da dương vật phải ghép da kết quả tốt

   11 - 15

   7.3.3. Lóc da dương vật phải ghép da kết quả không tốt

   21

   8. Cắt tử cung bán phần hoặc hoàn toàn

   8.1. Đã có con

   41

   8.2. Chưa có con

   51 - 55

   9. Vú

   9.1. Mất một vú

   26 - 30

   9.2. Mất hai vú

   41 - 45

   10. Ống dẫn tinh, Vòi trứng

   10.1. Đứt một bên

   5 - 9

   10.2. Đứt cả hai bên

   10.2.1. Đã có con

   15

   10.2.2. Chưa có con

   36 - 40

   11. Vết thương âm hộ, âm đạo và sẹo co kéo

   11.1. Trên 50 tuổi

   21

   11.2. Dưới 50 tuổi

   31 - 35

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn